Begeleid werken (Mobiele of ambulante ondersteuning)

Begeleid werken is een vrijwilligersjob op een gewone werkplek. Het werk wordt afgestemd op de persoon zelf. Het proces van begeleid werken wordt op maat van elk individu gesneden. De jobcoach van de dienst begeleid werken ondersteunt hierbij.

Hoe werken wij?

Eerst en vooral vraagt de jobcoach naar interesses en mogelijkheden van de persoon. Daarna gaat de jobcoach samen met de begeleid werker op zoek naar een werkplek, een begeleider op de werkvloer en een geschikt takenpakket.
Eens aan het werk, wordt de begeleid werker verder ondersteund door de werkvloerbegeleider (op de werkplaats) en de jobcoach (van de dienst).
De begeleid werker krijgt een onkostenvergoeding van 1€ per uur als tussenkomst in de vervoerskosten.

Wie kan begeleid werken doen?

  • Mensen met een Persoonsvolgend Budget. 
  • Mensen die doorverwezen worden door GTB (Gespecialiseerde Trajectbegeleiding).
  • Mensen vanuit het project 'Zorg binnen Groene Zorg'.

Contact
Coördinator: Krista Van Duyse
Orthopedagoog: Charlotte De Winne 

T 09 348 53 34
E krista.vanduyse@sperwer.be
E charlotte.dewinne@sperwer.be