Contacteer De Sperwer

Directie
Carlos Desmyter - Annelies Moeyersoons
T 09 348 53 34
E info@sperwer.be

Kennismaking en aanmelding
Interne zorgconsulent:
Els Claeys
T 09 348 53 34
els.claeys@sperwer.be

Aanspreekpersoon nieuwe aanmeldingen:
Lieve Peleman
T 09 340 86 35 of 0476 78 12 00
E lieve.peleman@ondersteuningsnetlokeren.be

Dagcentrum
Coördinator 54: Krista Van Duyse
Coördinator 358: Sarah De Wilde
Orthopedagoog: Charlotte De Winne
T 09 348 53 34
E krista.vanduyse@sperwer.be
sarah.dewilde@sperwer.be
E charlotte.dewinne@sperwer.be

Begeleid Werken
Coördinator: Krista Van Duyse
Orthopedagoog: Charlotte De Winne
T 09 326 80 43
E krista.vanduyse@sperwer.be
E charlotte.dewinne@sperwer.be

Dienst Wonen
Coördinator: Angela De Bock
T 09 326 80 44 of 0473 89 53 28
E angela.debock@sperwer.be

Vrije Tijd
Vrijetijdscoach: Tamara Querter
T 09 326 80 44
E tamara.querter@sperwer.be

Artotheek
Coördinator 358: Sarah De Wilde
Begeleiders: Ine Deviaene en Maarten Leyn
T 09 348 53 34
T 09 348 44 42
E sarah.dewilde@sperwer.be
E veer-10@sperwer.be

Fietsproject
Coördinator 358: Sarah De Wilde
T 09 348 53 34
E sarah.dewilde@sperwer.be

Begeleider: Franky Van Hee
T 09 361 89 00
E fietsproject@sperwer.be

Vrijwilligers
Verantwoordelijke: Els Claeys
T 09 348 53 34
E els.claeys@sperwer.be

Stages
Verantwoordelijke: Sarah De Wilde
T 09 348 53 34
E sarah.dewilde@sperwer.be

Meldpunt
Meldpersoon: Angela De Bock
T 09 326 80 44
E angela.debock@sperwer.be