Dagondersteuning

De doelstelling van het dagcentrum is mensen een zinvolle dagbesteding aan te bieden. Hierin staat werk centraal. Vorming, sport en ontspanning zijn de andere belangrijke pijlers.

Hoe werkt het dagcentrum?

  • Het werken gebeurt in verschillende ateliers: keuken, tuin, bakkerij, crea, boerderij houtbewerking en kunst. Ook twee inclusieprojecten maken deel uit van het dagcentrum: het Bospark en het fietsproject.
  • Vorming is volledig geïntegreerd in de dagelijkse werking. Elke maand kiezen we een thema uit waar we dan de focus op leggen. Thema's zoals 'SMOG', 'Jij en Ik', 'Verkeer', 'Het Nieuws' en 'Natuur' worden verder als rode draad verweven doorheen de werkgroepen. Door de groeiende vraag hebben we de extra werkgroep 'ouder worden' opgericht.
  • Sporten gebeurt elke namiddag. We bieden een grote variatie sporten of beweegmomenten aan. De hoofdaccenten liggen op dans, fietsen, wandelen, omnisport en fitness. Om de vijf weken gaan we zwemmen.
  • Op vier namiddagen in de week kunnen medewerkers individueel genieten van een half uur senso.
  • Dagelijks, na het middageten, is er ook tijd voor ontspanning. Mensen kunnen dan een gezelschapsspel spelen, een boek lezen, een drankje nemen aan de bar of wat poolen.

Deze variatie zorgt voor genoeg keuzemogelijkheden waardoor iedere medewerker zijn talenten kan inzetten.

De mensen die naar het dagcentrum komen, heten medewerkers.

Iedere medewerker heeft een individueel programma dat zo nauw mogelijk aansluit bij zijn of haar persoonlijke interesses, mogelijkheden en ondersteuningsnood.

Wie kan er naar het dagcentrum komen?

Volwassenen met een Persoonsvolgend Budget.

Contact
Coördinator gebouw 54: Krista Van Duyse
Coördinator gebouw 358: Sarah De Wilde
Orthopedagoog: Charlotte De Winnne

T 09 348 53 34
E krista.vanduyse@sperwer.be
E sarah.dewilde@sperwer.be
charlotte.dewinne@sperwer.be