Rechtstreeks Toegankelijke Hulpverlening

De zorgvorm rechtstreeks toegankelijke hulpverlening biedt een zeer ruim aanbod van handicapsspecifieke eerstelijnshulpverlening. De bedoeling is om de zelfredzaamheid van personen met een beperking en gezinnen maximaal te ondersteunen. Dat om een onnodige vraag naar duurdere zorgvormen te vermijden. 

Hoe werken wij? 

Doorverwijzing van cliënten gebeurt door verschillende partijen: eigen netwerk van betrokkenen, Dienst Ondersteuningsplan Oost-Vlaanderen, O.C.M.W. en andere kanalen. 

Functies die binnen rechtstreeks toegankelijke hulpverlening aangeboden worden:

  • Mobiele en ambulante begeleiding
  • Mobiele en ambulante outreach
  • Dagondersteuning

Voor wie?

  • Voor volwassenen met een (vermoeden van) beperking.
  • De persoon mag geen gebruik maken van één of andere vorm van niet rechtstreeks toegankelijke hulpverlening.
  • Geen Persoonsvolgend Budget nodig. 

Dat wil dus zeggen dat er een rechtstreekse instroom mogelijk is

Contact
Coördinator: Angela De Bock
T 09 326 80 44 of 0473 89 53 28
E angela.debock@sperwer.be