Een visie van waarderend samenwerken

'Waarderend samenwerken' is de visie waarrond we het laatste jaar met het hele team hebben gewerkt. We trekken deze visie graag door naar iedereen in en rond De Sperwer.

De Sperwer vzw richt zich tot volwassenen met een beperking die ondersteuning vragen op vlak van wonen, werken en/of vrije tijd.

De kerngedachte van onze samenwerking is de waarderende benadering van ieder uniek persoon. We laten alle mensen en hun ideeën groeien: alle mensen waarmee we samenwerken, hoe klein de unieke relaties ook zijn. Dat zet mensen in beweging. We bundelen alle krachten.

Onder krachten verstaan we de krachten van die unieke personen én volgende pijlers:

  • Talentontwikkeling
  • Ruimte
  • Zorg
  • Betrokkenheid en vertrouwen
  • Vernieuwing

Die pijlers zijn afwisselend op de voorgrond of de achtergrond, maar altijd aanwezig.

Samenwerking is mogelijk door talent te ontwikkelen

Iedere persoon heeft talent, soms al ontdekt, soms nog niet. We zien het als opdracht om ieders talenten te ontdekken binnen het kader dat De Sperwer biedt. 

We willen mensen bewust maken van hun mogelijkheden en van wat ze graag doen door samen te (onder)zoeken. De waarderende benadering vertrekt immers van wat wél werkt, van wat mensen enthousiast maakt. Op die manier willen we mensen sterker maken, in hun kracht zetten. 

We willen iedereen de kans geven zijn talenten te ontplooien en verder te ontwikkelen. Dat zien we als een voorname vorm van leren. Mensen laten leren, individueel en samen, ieder op zijn tempo, op zijn manier, volgens zijn stijl. 

Samenwerking is mogelijk door ruimte

In onze waarderende samenwerking vinden we het belangrijk om ruimte te scheppen die goesting geeft en iemand sterk doet staan. Dat vergt openheid en duidelijkheid en transparantie. Mensen creëren ruimte voor elkaar door verantwoordelijkheid te dragen en verantwoording af te leggen. Ruimte voor inspraak, ruimte om te leren en te ontwikkelen en ook om te falen. Ruimte die je krijgt, ruimte die je neemt, ruimte die je geeft.

We beseffen dat ruimte grenzen heeft. Deze grenzen worden ook mede bepaald door het waarderend samenwerken. 

Samenwerking is zorg

We ontdekken, ontwikkelen en stimuleren talenten en mogelijkheden. Daarnaast zijn we zorgzaam voor elkaar, zoveel als nodig, niet meer dan nodig. Zorg zien we als een spontane wisselwerking van zorg dragen voor en toelaten van zorg. Een sfeer van waardering, erkenning, coaching, ondersteuning, warmte. 

We dragen zorg voor de organisatie, zorg voor de middelen die we ter beschikking krijgen, zorg voor ieders werk. 

Zorg als waarderende benadering van iedere unieke persoon, vertaalt zich in diversiteit. Net deze diversiteit maken we in en rond De Sperwer waar. We waarderen ieders verhaal met verleden, heden en toekomst. 

Samenwerken is betrokkenheid en vertrouwen

We bekennen kleur. We houden van het gewone én het ongewone. De mening van elkeen is belangrijk: iedereen heeft iets te zeggen, iedereen moet gehoord worden. We durven

Dat kan niet zonder vertrouwen. Vertrouwen geeft rust en tegelijkertijd kracht. Vertrouwen heeft enkel betekenis in relatie. Betrokkenheid en vertrouwen stimuleren het werken naar persoonlijke en organisatiedoelstellingen. 

Samenwerken is streven naar vernieuwing

Als eigenzinnige organisatie houden we het vernieuwende vermogen van De Sperwer hoog. We zetten de trend. Bewegen als organisatie is enkel mogelijk dankzij mensen. We spelen flexibel in op een veranderende maatschappij. We geloven dat dit het best werkt door uit te dagen. 

Onze kerngedachte

Deze pijlers ondersteunen de kerngedachte van onze manier van samenwerken: 

"De waarderende benadering is de drijvende kracht in het streven naar kwaliteit van zijn bij alle mensen in en rond De Sperwer."

 

 

Waarderend samenwerken wil zeggen dat we denken vanuit mogelijkheden en talenten van mensen. 

De openheid, duidelijkheid en transparantie laten we zien door doorzichtig te zijn in onze werking.