Dienst wonen
(Mobiele of ambulante ondersteuning)

De dienst wonen begeleidt mensen die zelfstandig (willen) wonen. De begeleiding wordt afgestemd op de mogelijkheden en ondersteuningsvragen van de mensen zelf. Wij proberen zowel aan alleenstaanden, koppels, als gezinnen met kinderen, ondersteuning op maat te bieden. De begeleiding komt één tot meerdere keren per week op huisbezoek, volgens afspraak.

Hoe werken wij?

De cliënt krijgt een vaste begeleider toegewezen, die aan huis komt. In principe is het zoveel mogelijk dezelfde persoon die over de vloer komt.
De begeleiding geeft ondersteuning bij zaken die moeilijk lopen. We spreken op voorhand af waarbij de begeleider ondersteuning biedt.
Dat kan zijn: huishouden, administratie, geld, werk, vrije tijd, opvoeding, contacten met vrienden, familie, buren…
Het aantal begeleidingen kan variëren van één keer tot meerdere keren per week (naargelang de woonvorm).

Voor wie?

  • Cliënten met een Persoonsvolgend Budget
  • Leeftijd van minstens 18 jaar
  • Cliënten moeten een eigen inkomen hebben
  • Cliënten moeten een eigen woning kopen of huren

 

Contact
Coördinator: Angela De Bock
T 09 326 80 44 of 0473 89 53 28
E angela.debock@sperwer.be